O školi i zakoni o srednjem obrazovanju

Istorijat

JU Srednja stručna škola u Janji postoji  od 1999. godine i afirmisala se kao nezamjenjiv subjekat u životu, ne samo mjesne zajednice Janja, već i ostalih mjesta iz neposredne blizine pa i  šire.

JU Srednja stručna škola u Janji je šesta po redu srednja škola na području opštine Bijeljina. Rad je počela sa sljedećim područjima rada: Geodezija i građevinarstvo, Mašinstvo i obrada metala i Trgovina, ugostiteljstvo i turizam. Vremenom je došlo do izmjena u strukama, te sada  imamo:

 • Geodezija i građevinarstvo
 • Ekonomija, pravo i trgovina
 • Ugostiteljstvo i turizam

Ovo je  jedina škola na području Opštine Bijeljina i šire, koja ima struke Geodezija i građevinarstvo i Ugostiteljstvo i turizam.

Tokom godina Škola je učestvovala na raznovrsnim takmičenjima i sajmovima, gdje su učenici, zajedno sa svojim profesorima, bili zapaženi, a  osvajali su i značajne nagrade.

 • Godine 2012. naša Škola je osvojila 5. mjesto na nivou Bosne i Hercegovine u izboru za najdemokratičniju školu, na što smo izuzetno ponosni.
 • U školskoj 2015/16. godini Škola je bila domaćin Sajma preduzeća za vježbu, koji je održan na državnom nivou.
 • U okviru programa „Prilika plus“ i „COTON“ projekta školske 2017/2018. Škola je od Vlade Švajcarske dobila opremljen kabinet-kuhinju za izvođenje praktične nastave smjerova ugostiteljske struke i time započela dualni sistem obrazovanja u toj struci, u kojem učenici stečena znanja primjenjuju na časovima praktične nastave.

Jedinstvenost i posebnu draž Škole čini prijateljska atmosfera koja vlada među učenicima i nastavnicima, a koja mnogo doprinosi u učenju i vladanju učenika. Ona proizilazi iz obostrane želje da ova ustanova napreduje u svom radu i cilju da za život osposobi i pripremi što više učenika koji će, pored određenih znanja i diploma, iz svoje škole ponijeti lijepe uspomene i životne lekcije o sazrijevanju i odrastanju kako bi postali odgovorni i dobri ljudi.

 

Misija i vizija

Misija  Škole je da doprinese razvoju zajednice kroz kvalitetno obrazovanje učenika, koji će biti u stanju da ispune zahtjeve savremenog tržišta rada u pogledu zanimanja i sposobnosti

Vizija Škole je dostizanje liderske pozicije u oblasti obrazovanja stručnih zanimanja u regionu, poštujući principe uređenosti sistema menadžmenta kvaliteta uz njegovo kontinuirano unapređenje.

Vrijednosti

Unutar Škole postoje duboka uvjerenja i iskazuju se kroz svakodnevno ponašanje svih zaposlenih. Vrijednosti koje naša Škola ističe su:

 • Vidjeti promjene kao prilike, a ne prijetnje.
 • Prihvatanje sebe i drugih onakvih kakvi jesu.
 • Samo se vlastitim trudom može doći do pravih uspjeha.
 • Otvorenost prema svim idejama i predanom rješavanju problema.
 • Pozitivni stavovi prema radu i poslu koji se obavlja.
 • Imati veliku energiju i mogućnost da se drugima prenese ta energija.
 • Ako se zaposleni osjećaju samopouzdano i zadovoljno taj će stav prenijeti i na učenike.
 • Nagrađivanje napretka istovremeno razumijevajući odgovornosti i predanost.
 • Izvrsnost u reputaciji, biti dio nečeg posebnog.
 • Nastavnik je efikasan organizator i uzor mladima koji pomaže u radu, a ne samo predavač.
 • Svaki učenik je neponovljiva individualnost i kao takvog ga prihvatamo.

Vodeći se navedenim načelima učenici, nastavnici i ostali članovi kolektiva Škole čine jedinstvenu organizaciju u kojoj je svaki član važan i u mogućnosti da svojim angažovanjem i trudom doprinese napredovanju Škole i društvene zajednice.

 

      Rukovodstvo

 • Direktor Aleksandar Matić,  magistar  tehničkih nauka
 • Sekretar Nada Božić,  pravnik za upravne poslove
 • Računovođa Sanja Radovanović,   diplomirani  ekonmista
 • Pedagog Azra Adanalić, diplomrani pedagog i psiholog
 • Psiholog Sandra Obrenović, diplomirani  psiholog
 • Administrativni radnik Nataša Đurić

 

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju, podzakonski akti i drugi akti koji se primjenjuju u oblasti srednjeg obrazovanja i vaspitanja

 

 

Strategija razvoja predškolskog osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja Republike Srpske za period 2022-2030. godine

Strategija obrazovanja odraslih u Republici Srpskoj za period 2021-2031. godine

Zakon o srednjem obrazovanju verzija za sl glasnik NS

Odluka o mreži ustanova učeničkog standarda

Pravilnik o 40-časovnoj radnoj sedmici u srednjoj školi

Pravilnik o izvođenju ekskurzija i izleta

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o 40-časovnoj radnoj sedmici u srednjoj školi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju ekskurzija i izleta

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu za stručne tehničke škole u četvorogodišnjem trajanju

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o NPP za stručne tehničke škole u četvorogodišnjem trajanju

Pravilnik o nastavnom planu i programu za SŠ za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama oštećenog sluha

Pravilnik o nastavnom planu i programu za SŠ za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama sa lakom mentalnom retardacijom

Pravilnik o NPP za srednje škole za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama oštećenog sluha

Pravilnik o NPP za stručne tehničke škole u četvorogodišnjem trajanju

Pravilnik o NPP za stručne škole u trogogodišnjem trajanju

Pravilnik o Planu upisa u prvi razred srednjih škola 2022-2023

Pravilnik o postupku za dodjeljivanje Svetosavske nagrade

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja ustanova učeničkog standarda

Pravilnik o sprovođenju stručno-pedagoškog nadzora u srednjoj školi

Pravilnik o standardima rada pedagoga, psihologa, soc. radnika i defektologa

Pravilnik o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji

Pravilnik o školskom kalendaru za školsku 2022.2023.godinu

Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obrazovanja učenika kod poslodavca

Prilog uz Pravilnik o školskom kalendaru za školsku 2022.2023.godinu

Tekst Protokola_067666228

Uredba o uslovima za osnivanje i početak rada ustanova učeničkog standarda