О школи и закони о средњем образовању

Историјат

ЈУ Средња стручна школа у Јањи постоји  од 1999. године и афирмисала се као незамјењив субјекат у животу, не само мјесне заједнице Јања, већ и осталих мјеста из непосредне близине па и  шире.

ЈУ Средња стручна школа у Јањи је шеста по реду средња школа на подручју општине Бијељина. Рад је почела са сљедећим подручјима рада: Геодезија и грађевинарство, Машинство и обрада метала и Трговина, угоститељство и туризам. Временом је дошло до измјена у струкама, те сада  имамо:

 • Геодезија и грађевинарство
 • Економија, право и трговина
 • Угоститељство и туризам

Ово је  једина школа на подручју Општине Бијељина и шире, која има струке Геодезија и грађевинарство и Угоститељство и туризам.

Током година Школа је учествовала на разноврсним такмичењима и сајмовима, гдје су ученици, заједно са својим професорима, били запажени, а  освајали су и значајне награде.

 • Године 2012. наша Школа је освојила 5. мјесто на нивоу Босне и Херцеговине у избору за најдемократичнију школу, на што смо изузетно поносни.
 • У школској 2015/16. години Школа је била домаћин Сајма предузећа за вјежбу, који је одржан на државном нивоу.
 • У оквиру програма „Прилика плус“ и „CОTON“ пројекта школске 2017/2018. Школа је од Владе Швајцарске добила опремљен кабинет-кухињу за извођење практичне наставе смјерова угоститељске струке и тиме започела дуални систем образовања у тој струци, у којем ученици стечена знања примјењују на часовима практичне наставе.

Јединственост и посебну драж Школе чини пријатељска атмосфера која влада међу ученицима и наставницима, а која много доприноси у учењу и владању ученика. Она произилази из обостране жеље да ова установа напредује у свом раду и циљу да за живот оспособи и припреми што више ученика који ће, поред одређених знања и диплома, из своје школе понијети лијепе успомене и животне лекције о сазријевању и одрастању како би постали одговорни и добри људи.

 

Мисија и визија

Мисија  Школе је да допринесе развоју заједнице кроз квалитетно образовање ученика, који ће бити у стању да испуне захтјеве савременог тржишта рада у погледу занимања и способности

Визија Школе је достизање лидерске позиције у области образовања стручних занимања у региону, поштујући принципе уређености система менаџмента квалитета уз његово континуирано унапређење.

Вриједности

Унутар Школе постоје дубока увјерења и исказују се кроз свакодневно понашање свих запослених. Вриједности које наша Школа истиче су:

 • Видјети промјене као прилике, а не пријетње.
 • Прихватање себе и других онаквих какви јесу.
 • Само се властитим трудом може доћи до правих успјеха.
 • Отвореност према свим идејама и преданом рјешавању проблема.
 • Позитивни ставови према раду и послу који се обавља.
 • Имати велику енергију и могућност да се другима пренесе та енергија.
 • Ако се запослени осјећају самопоуздано и задовољно тај ће став пренијети и на ученике.
 • Награђивање напретка истовремено разумијевајући одговорности и преданост.
 • Изврсност у репутацији, бити дио нечег посебног.
 • Наставник је ефикасан организатор и узор младима који помаже у раду, а не само предавач.
 • Сваки ученик је непоновљива индивидуалност и као таквог га прихватамо.

Водећи се наведеним начелима ученици, наставници и остали чланови колектива Школе чине јединствену организацију у којој је сваки члан важан и у могућности да својим ангажовањем и трудом допринесе напредовању Школе и друштвене заједнице.

 

      Руководство

 • Директор Александар Матић,  магистар  техничких наука
 • Секретар Нада Божић,  правник за управне послове
 • Рачуновођа Сања Радовановић,   дипломирани  еконмиста
 • Педагог Азра Аданалић, дипломрани педагог и психолог
 • Психолог Сандра Обреновић, дипломирани  психолог
 • Административни радник Наташа Ђурић

 

Закон о средњем образовању и васпитању, подзаконски акти и други акти који се примјењују у области средњег образовања и васпитања

 

 

Стратегија развоја предшколског основног и средњег васпитања и образовања Републике Српске за период 2022-2030. године

Стратегија образовања одраслих у Републици Српској за период 2021-2031. године

Zakon o srednjem obrazovanju verzija za sl glasnik NS

Одлука о мрежи установа ученичког стандарда

Правилник о 40-часовној радној седмици у средњој школи

Правилник о извођењу екскурзија и излета

Правилник о измјенама и допунама Прaвилника o 40-чaсoвнoj рaднoj седмици у срeдњoj шкoли

Правилник о измјенама и допунама Правилника о извођењу екскурзија и излета

Правилник о измјенама и допуни Правилника о наставном плану и програму за стручне техничке школе у четворогодишњем трајању

Правилник о измјени Правилника о НПП за стручне техничке школе у четворогодишњем трајању

Правилник о наставном плану и програму за СШ за ученике са посебним образовним потребама оштећеног слуха

Правилник о наставном плану и програму за СШ за ученике са посебним образовним потребама са лаком менталном ретардацијом

Правилник о НПП за средње школе за ученике са посебним образовним потребама оштећеног слуха

Правилник о НПП за стручне техничке школе у четворогодишњем трајању

Правилник о НПП за стручне школе у трогогодишњем трајању

Правилник о Плану уписа у први разред средњих школа 2022-2023

Правилник о поступку за додјељивање Светосавске награде

Правилник о садржају и начину вођења установа ученичког стандарда

Правилник о спровођењу стручно-педагошког надзора у средњој школи

Правилник о стандардима рада педагога, психолога, соц. радника и дефектолога

Правилник о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији

Правилник о школском календару за школску 2022.2023.годину

Правилника о измјенама и допунама Правилника о начину образовања ученика код послодавца

Прилог уз Правилник о школском календару за школску 2022.2023.годину

Текст Протокола_067666228

Уредба о условима за оснивање и почетак рада установа ученичког стандарда

Konkurs za upis u prvi razred